Hastanemizde yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmelerine, bölgesel koşullar ve kurumun durumu göz önüne alınarak, her gün saat 10:00 – 22:00 arasında yapılmaktadır.

REFAKATÇİ KURALLARI

  • Hastalar, hastanemizde hizmetlerin aksamaması için belirlenen kurallara uymalıdırlar.
  • Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
  • Hastaneye dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
  • Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır.
  • Yemek tepsileri yerlerde ve kapı önlerinde bırakılmamalı, kat ofisindeki personele teslim edilmelidir.
  • Etajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.
  • Hasta odaları temiz tutulmalı, çöp kutularının kapakları kapalı tutulmalıdır.
  • Kırmızı poşetli çöp kovalarına kesinlikle çöp atılmamalıdır.
  • Tuvaletler temiz tutulmalı, yerlere çöp atılmamalıdır.
  • Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir.
  • Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
  • Refakatçi, hekimlerin direktiflerine uygun olarak hastalarına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.
  • Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidirler.
  • Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapmalıdır.
  • Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır. Çünkü bir takım hastalıklar hastanıza daha kolay bulaşır, tedavi süresini uzatır.
  • Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.
  • Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.
  • Evden getirdiğiniz ilaçları hemşirenize teslim edilmeli, doktorunuzdan izin alınmadan kullanılmamalıdır.
  • Hastane içi ve dışı nakillerde tekerlekli sandalye kullanılmalıdır.
  • Hemşirenizin izni olmadan yattığınız bölüm terk edilmemelidir.

 

ZİYARETÇİ KURALLARI

  • Hasta ziyaretleri her gün 10.00-22.00 saatleri arasıdır. Hasta ziyaretleri bu saatler arasında yapılmaktadır.
  • Hasta ziyareti kısa süreli olmalıdır.
  • Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.
  • Hasta odasında tercihen iki kişiden fazlası olmamalıdır.
  • Alerjisi ya da astımı olan hastalar dikkate alınarak, hasta ziyaretlerine canlı çiçek getirilmemelidir.
  • Hasta ziyaretine sağlıkları açısından 12 yaş altı çocuk getirilmemelidir.
  • Hastaların diyetleri özeldir; hastaneye dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
  • Ziyaret esnasında; hasta yataklarına oturulmamalıdır.
  • Ziyaret esnasında gürültü yapmak, asayiş ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.
  • Hastane dâhilinde tütün ve alkollü içecek kullanılması kesinlikle yasaktır.
  • Gerekli durumlarda hemşirelerin uyarıları doğrultusunda maske takılmalıdır.
  • Ziyaret öncesi ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalı ya da el dezenfektanı kullanarak el hijyeni sağlanmalıdır.
  • Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumları dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARET KURALLARI

Sayın Ziyaretçiler;

Sizin de bildiğiniz gibi ‘Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan hastaların özel bakıma ihtiyaçları vardır. Hastalarımızı korumak esas olarak bizim görevimizdir. Bu görevi gerçekleştirirken en büyük yardımcılarımız ise sizlersiniz. Doğaldır ki sizler ne bizler hastalarımızın sağlığını bozacak bir faktörün oluşmasını istemeyiz. Bunun için sizlerin de bizlerle işbirliği içinde olmanızı ister ve almış olduğumuz önlemlere titizlikle uymanızı bekleriz.

Ziyaret Kuralları

-Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saatler; öğle 13.00-13.30, akşam 19.30-20.00 saatleri arasındadır.

-Ziyaret saatleri dışında yoğun bakıma girmek yasaktır.

-Yoğun Bakım Üniteleri sizlerin de bildiği gibi özel bakım gerektiren hastaların yattığı bölümlerdir.

-Ziyaretçi sayısının ve süresinin kısıtlanması hastalarımızın iyiliği için çok önemlidir.

-Hasta ziyareti mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.

-Yoğun bakıma yiyecek, içecek ve çiçek kabul edilmemektedir.

-Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşulmamalı, hasta cep telefonu ile görüştürülmemeli, hastanın fotoğrafı çekilmemeli, hastaya dokunulmamalı ve hasta yatağına oturulmamalıdır.

-Solunum yolu enfeksiyon bulgusu olan (öksürük, hapşırık, burun akıntısı vb.) kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

-Hastaya ziyaretçi olarak birinci derece yakınlarından (anne, baba, çocuk ve eşi) en fazla iki kişi alınmaktadır.

-Yoğun bakım ünitesine çocuk ziyaretçi kabul edilmemelidir.

-Hastanın yanına telefon ve değerli eşya bırakılması yasaktır.

-Hastalık yapan mikropların en çok ellerimiz yoluyla geçtiği tüm dünyada kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışlarda ellerimizi mutlaka yıkamalı ve sağlık çalışanlarının gösterdiği şekilde el dezenfektanları kullanarak ellerimizi dezenfekte etmeliyiz.

-İzolasyona aldığımız hastalarımızda ise siz ziyaretçilerimizi ve diğer yatan hastalarımızı korumak adına sağlık çalışanlarımız sizden izolasyon önlemleri çerçevesinde bazı koruyucu malzemeleri giymenizi ve hastayla temas etmemenizi isteyebilir, bu durumda sağlık çalışanımıza uyum göstermenizi rica ederiz.

-Yoğun bakım ünitelerinin tek yataklı üniteler olmadığını ve sizin hastanızın yanında başka hastalarında aynı ünitede tedavi gördüğünü unutmayınız. Hastalardan herhangi birisi açısından uygun olunmadığında, ziyaret saati gelmesine rağmen yoğun bakım ekibinin, sizleri yoğun bakım ünitesine kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz ve izinsiz olarak yoğun bakım ünitesine girmeye çalışmayınız

-Hastalar hakkında bilgi almak için lütfen hekime başvurunuz.

-Sağlık personelimiz sizlerden bu kurallara uymanızı istediğinde hassasiyet göstermenizi önemle rica eder, ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

HASTA HAKLARI

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18.yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.

Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1)Hizmetten genel olarak faydalanma

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma, Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2)Bilgilendirme ve bilgi isteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3)Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirme hakkı vardır.

4)Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5)Reddetme, durdurma ve rıza

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6)Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya

7)Dini vecibeleri yerine getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8)İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9)Ziyaret ve refakatçi, bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10)Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de ‘Hasta Sorumluluğu’ kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür.Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz.

1.Genel Sorumluluklar

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2.Sosyal Güvenlik Durumu

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3.Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

3.1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.2. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

4.3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.4.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

4.6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5.Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

5.1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlıkm çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Dilek ve Şikayetler

Hasta İletişim Birimi olarak; hastanemizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için;

  • Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır,
  • Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır,
  • Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yaparız.

Hasta İletişim Birimi, sizlerin memnuniyetine katkı sağladığı kadar, sizlerin de öneri ve görüşleriniz ile hastanemizin gelişimine katkı sağlar.

Şikayetleriniz ve olumsuz görüşlerinizle de sadece Hasta İletişim Birimimiz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı ilgilenir.

Hasta İletişim Birimine görüş, öneri veya düşünceleriniz bildirmek için:

  • Hasta iletişim birimimiz ile yüz yüze görüşebilirsiniz,
  • Hastane içerisindeki öneri kutularındaki formları kullanabilirsiniz,
  • Hastane çağrı merkezini telefonu olan 4441520 numaralı telefonu arayabilirsiniz,
  • bilgi[at]corumozelhastanesi.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.