Ahmet AHLATCI – Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Sami ABRAŞ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Emin AHLATCI – Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet İlhan ÇAKIR – Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet İlhan ÇAKIR – Genel Koordinatör
Uzm. Dr. Gökhan BİLGİLİ – Başhekim-Mesul Müdür
Uzm. Dr. Okan DELİKAN – Başhekim Yrd. – Mesul Müdür Yrd.
Uzm. Dr. Şengül UYSAL – Başhekim Yrd. – Mesul Müdür Yrd.
Serap GÜL – Başhemşire
Türker CENGİZ – İşletme Müdürü
Mahir EKİCİ – Muhasebe Ve Finans Müdürü
Av. Fahri Onur KANMAZ – Hukuk Müşaviri